Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Firma „TRANS CAR Dul Grzegorz” w okresie od 2021-09-15 do 2022-05-31 realizowała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Nowa usługa firmy Trans Car w zakresie naprawy i regeneracji baterii aut elektrycznych i hybrydowych wraz z ich kompleksowym zaopatrzeniem jako budowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku”.
Projekt realizowany był w ramach Działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Celem realizacji projektu było wdrożenie na rynek nowej usługi naprawy oraz regeneracji baterii samochodów elektrycznych oraz hybrydowych wraz z ich kompleksowym zaopatrzeniem. Usługa powstała w wyniku prac B+R przeprowadzanych przez firmę we własnym zakresie w okresie od 01.01.2019 do 05.09.2019 r., a jej wyniki zostały zaopiniowane jako innowacyjnej w ujęciu rynku krajowego.

W ramach inwestycji powstał budynek usługowy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z serwisem zapleczem socjalno-biurowym, posiadający dwie ścieżki: jedną diagnostyczną drugą dedykowaną do procesu naprawy i regeneracji baterii. W ramach tworzonej infrastruktury firma zakupiła niezbędny sprzęt diagnostyczny oraz urządzenia serwisowe do procesu naprawy i regeneracji baterii (od demontażu, naprawy, montażu wraz z weryfikacją funkcjonowania wszystkich układów w aucie powiązanych z uszkodzoną baterią, lub procesem naprawy). Dopełnieniem jest stacja ładowania aut elektrycznych oraz myjnia bezdotykowa. Rezultaty projektu to wzrost konkurencyjności firmy na rynku, a także wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 3 826 719,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 710 533,96 zł